Międzyszkolny Konkurs Poetycki “Najpiękniejszy wiersz o Fryderyku Chopinie” – Wrocław