Mikołaj Ciesłowski kl. II 
naucz. Halina Zwiercan
 F. Schubert – Ecossaise
 akomp. Filip Malawski