Mikołaj Ciesłowski kl. II – skrzypce naucz. Halina Zwiercan S. Szalmana – Kołysanka angielska akomp. Filip Malawski