Mikołaj Pudełek kl. I
 naucz. W. Doroba 
„Pójdziemy do sadu po maliny” – rosyjska melodia ludowa 
opr. A. Filipienko