Monika Kałwik kl. I 
naczu. Dorota Gawlikowska
 E.Iwan – „Smutny walczyk” 
akomp.F.Malawski