Monika Kałwik kl. I 
naczu. Dorota Gawlikowska
 E.Iwan – “Smutny walczyk” 
akomp.F.Malawski