Nasi stypendyści

Stypendia artystyczne przyznane przez Prezydenta Wrocławia na rok szkolny 2010-2011:
Weronika Górska – mgr Irena Burska
Rozalia Kierc – mgr Krystyna Dyżewska
Tomasz Kobel – mgr Urszula Maćkowska
Michał Olejnik – mgr Urszula Antkowiak

Jadwiga Klimiuk – otrzymała stypendium Rady Powiatu Wrocławskiego (kategoria artystyczna) na rok szkolny 2010-2011
mgr Andrzej Waloszczyk

Rozalia Kierc – otrzymała stypendium Samorządu Wrocławia za celujące wyniki i szczególne osiągnięcia w nauce
mgr Krystyna Dyżewska

Piotr Klimiuk – otrzymał stypendium Wójta Gminy Kobierzyce na rok szkolny 2010-2011 za wybitne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej.
mgr Andrzej Waloszczyk

Dodaj komentarz