Nina Pawłow – kl. IV 
naucz. Małgorzata Ryk M. Ryk, M. Flis – ” Cyrk”  akomp. Filip Malawski