Ogłoszenie dla chóru “Con Brio” z dnia 2 IX 2020 r.