Ogólnopolski Konkurs dla skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów i kontrabasistów w ramach V Festiwalu PRESTO

Ogólnopolski Konkurs dla skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów i kontrabasistów w ramach V Festiwalu PRESTO

Hanna Szpil – (altówka) wyróżnienie
naucz. Marzena Downar-Zapolska

Michał Tasz – (altówka) wyróżnienie 
naucz. Marzena Downar-Zapolska

Michał Kowalski – (kontrabas) laureat 
naucz. Jan Kołacki

Weronika Tuszyńska – (altówka) laureat 
naucz. Marzena Downar-Zapolska

Alicja Chorowska – (skrzypce) laureat 
naucz. Monika Adamiak