Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny “Od Bacha do Szymanowskiego” – Warszawa