Ogólnopolski Konkurs Pisania Dyktand dla klas III – Legnica