Ogólnopolski Legnicki Konkurs Pianistyczny – Legnica