Olivia Radecka kl. IV, P. Czajkowski – „Taniec rosyjski”, akomp. Filip Malawski, naucz. Halina Zwiercan