Szkoła Muzyczna I st. we Wrocławiu

im. Grażyny Bacewicz

Popisy uczniów

Komunikaty szkolne dla uczniów i rodziców:

LEKCJE DLA UCZNIÓW

Drodzy Uczniowie             Nauczyciele przedmiotów ogólnomuzycznych przygotowują dla Was lekcje, dzięki którym macie szansę realizować program nauczania mimo braku regularnych lekcji w szkole. Możecie zapoznać…

Biblioteka i zwrot nut

Biblioteka W tym roku szkolnym do zwrotu nut i książek zobowiązani są JEDYNIE ABSOLWENCI Biblioteka będzie otwarta w dniach 22.06 – 24.06.2020 r. (poniedziałek – środa) w godzinach 14.00 –…

Z teki biblioteki

Co tydzień w zakładce Z TEKI BIBLIOTEKI zamieszczane będą m.in. ciekawostki, materiały ze świata książek, wybrane rocznice oraz kalendarium wydarzeń. ZAPRASZAM DO CZYTANIA               …

O szkole:

Historia i cele szkoły

Szkoła jest dla uczniów i nauczycieli czymś znacznie więcej, niż tylko budynkiem, w którym odbywają się zajęcia...

Dydaktyka

Kształcenie w szkole odbywa się na dwóch poziomach: w cyklu 6–letnim (dla dzieci w wieku 6–10 lat) oraz w cyklu 4–letnim (dla młodzieży w wieku 11–15 lat).

Struktura organizacyjna szkoły

Kierownictwo, kadra pedagogiczna i pracownicy szkoły...

Oferujemy naukę gry na instrumentach: