Program Stypendialny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego “MŁODA POLSKA”