„Przyszłość Kosmosu, Przyszłość Świata, Przyszłość Muzyki”