Rekrutacja 2021/2022

Szkoła Muzyczna I st. im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu ogłasza zapisy kandydatów na rok szkolny 2021/2022.

  • Ze względu na sytuację pandemiczną, zapisów dokonać można wyłącznie on-line, wysyłając wypełniony, podpisany i zeskanowany lub sfotografowany Kwestionariusz na adres: rekrutacja@sm1st.home.pl

  • Termin składania podań do 15.05.2021 r.

  • Wymagane zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej zakwalifikowani kandydaci dostarczą do sekretariatu do dnia 31.08.2021 r.

  • Lekcje przygotowawcze i badanie przydatności muzycznej dla kandydatów planuje się na 24-28 maja br. (termin może ulec przesunięciu z uwagi na zagrożenie epidemiczne). O dokładnym terminie kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową.

  • Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów zostaną czasowo opublikowane na stronie internetowej Szkoły. Terminy publikacji wyników zostaną podane kandydatom w dniu egzaminu.

  • Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji, informatorem oraz przykładowymi lekcjami przygotowawczymi: