Rekrutacja 2022/2023

 Szkoła Muzyczna I st. im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu ogłasza zapisy kandydatów na rok szkolny 2022/2023 

 • Ze względu na sytuację pandemiczną, zapisów dokonać można wyłącznie on-line, wysyłając wypełniony, podpisany i zeskanowany lub sfotografowany formularz ( .doc ,    PDF ) wraz z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwskazań do nauki w szkole muzycznej na adres:  rekrutacja@sm1st.home.pl 
 • Termin składania dokumentów do 04.06.2022.
 • Lekcje przygotowawcze i badanie przydatności muzycznej dla kandydatów planuje się na 10-13 czerwca br. (termin może ulec przesunięciu z uwagi na zagrożenie epidemiczne). O ewentualnych zmianach terminu kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową.
 • Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów zostaną czasowo opublikowane na stronie internetowej Szkoły. Terminy publikacji wyników zostaną podane kandydatom w dniu egzaminu.
 • Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji, informatorem oraz przykładowymi lekcjami przygotowawczymi w zakładce REKRUTACJA na naszej stronie.
 • List Pani Dyrektor.
 • Informator dla kandydatów.
 • Regulamin rekrutacji.
 • Kwestionariusz    PDF    .doc
 • Informacje dla cudzoziemców.
 • Zaproszenie do obejrzenia
 • Lekcje przygotowawcze