Róża Achremowicz kl I/6 (wiolonczela), W. A. Mozart – Allegretto, akomp. – Karolina Mazurek, naucz. Katarzyna Baranowska