Harmonogram Pracy Sekcji Instrumenów Klawiszowych

SEMESTR II

Kwiecień
2 i 3 IV      Przesłuchania techniczne klas III, IV, V, I/c.4, II/c4, III/c4
8 – 13 IV    Popis sekcji w Szkole Podstawowej na ul. Wietrznej

Maj
28 IV – 4 V Wycieczka do Włoch klas VI/c6 i IV/c4
10 V           Warsztaty prof. Pawła Zawadzkiego
13 V          “Z muzyczną wizytą”
20 – 23 V   Popis uczniów fortepianu dodatkowego
24 -25 V    Przesłuchania techniczne kl. VI/c6 i IV/c4
28 V           Popis kl. I i II – godz. 17:00 – 18:30
29 V           Popis kl. I i II – godz. 17:00
27 – 31 V   Egzaminy wstępne

Czerwiec 
7 -8 VI       Egzamin kl. VI/c6 i IV/c4 
3 -12 V      Przesłuchanie kl. I i egzaminy promocyjne 
13 VI         Koncert uczniów wyróżniających się z klas III-VI godz. 18:00
14 VI         Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
17 VI         Koncert “Najlepsi z najlepszych”       / klasy IV-VI /
18 VI         Koncert “Najlepsi z najlepszych” Aula   / klasy I-III /
21 VI         Zakończenie roku szkolnego
25 VI         Rada Pedagogiczna