Stypendium Artystyczne Prezydenta Miasta Wrocławia oraz Stypendium CEA za okres wrzesień-grudzień 2013 r.