Stypendium Artystyczne Prezydenta Wrocławia na rok szkolny 2015 – 2016

Całoroczne  Stypendium  Artystyczne Prezydenta Wrocławia na rok  szkolny 2015 – 2016 otrzymała:
Nel Maślanka – naucz. Agata Furmanowska

Jednorazowe  Stypendium  Artystyczne Prezydenta Wrocławia na rok  szkolny 2015 – 2016 otrzymali:
Joanna Galik – naucz. Krystyna Dyżewska
Gabriel Gryszkiewicz – naucz. Aneta Szczygielska
Aleksandra Czajka – naucz. Krystyna Dyżewska
Julia Czajka – naucz. Krystyna Dyżewska
Franciszek Dziubek – naucz. Andrzej Waloszczyk
Amelia Salloum – naucz. Andrzej Waloszczyk
Helena Żabska – naczu. Ewa Grzegorzewska
Bartosz Olszewski – naucz. Halina Zwiercan