Stypendium artystyczne przyznane przez Centrum Edukacji Artystycznej