Stypendium artystyczne Prezydenta Wrocławia dla absolwenta naszej szkoły Gui Chengpei