Stypendium Programu Stypendialnego ,,zDolny Śląsk” – stypendium artystyczne na rok szkolny 2016/2017 otrzymała: