Stypendium w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Artystycznie Dzieci Gminy Kobierzyce