Stypendium w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy Kobierzyce w roku szkolnym 2017/2018