Stypendium w zakresie twórczości i edukacji artystycznej Prezydenta Wrocławia na rok szkolny 2019/2020

Stypendium w zakresie twórczości i edukacji artystycznej Prezydenta Wrocławia
na rok szkolny 2019/2020 otrzymali:

Helena Czech – naucz. Radosław Gruba

Joanna Galik – naucz. Krystyna Dyżewska

Mateusz Galik – naucz. Ryszarda Knappe

Agnieszka Kazimierczak – naucz. Monika Adamiak

Michalina Mastalińska – naucz. Gabriela Gacek

Emilia Wojdyło – naucz. Aneta Szczygielska