Stypendium w zakresie twórczości i edukacji artystycznej Prezydenta Wrocławia