Ogólnopolskie Przesłuchania CEA – III etap Warszawa