XVI Muzyczne Prezentacja Młodych Skrzypków – Bystrzyca Kłodzka