XVII Prezentacjach Młodych Skrzypków Szkół Muzycznych I st.