V Międzynarodowy Konkurs Trąbkowy “Mały Trębacz w Trąbkach Wielkich” im. prof. Szymona Pawłowskiego

V Międzynarodowy Konkurs Trąbkowy “Mały Trębacz w Trąbkach
Wielkich” im. prof. Szymona Pawłowskiego – Trąbki Wielkie

Mateusz Wilkosz – wyróżnienie
naucz. Kazimierz Bujoczek