Teresa Śmidoda kl. VI 
 naucz. Halina Zwiercan 
P. Wójtowicz – Etiuda dwudźwiękowa nr 1