Uwaga ! Rodzice kandydatów, którzy DOSTALI się do Szkoły Muzycznej

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, prosimy rodziców/opiekunów prawnych kandydatów,
którzy są na liście zakwalifikowanych a zostali przyjęci do innej szkoły muzycznej i tam planują podjąć naukę, o zgłoszenie tego faktu w sekretariacie lub drogą elektroniczną.