V Dolnośląskie Forum Perkusyjne Uczniów Klas Perkusji Szkół Muzycznych I st. we Wrocławiu. 12 I 2008 r.

Marcin Urszulak – perkusja I NAGRODA
mgr Andrzej Waloszczyk
Filip Wolski – perkusja II NAGRODA
mgr Andrzej Waloszczyk
Aleksandra Leszczyszyn – perkusja III NAGRODA
mgr Andrzej Waloszczyk
Piotr Olczyk – perkusja III NAGRODA
mgr Andrzej Waloszczyk
Cyprian Sobiński – perkusja WYRÓŻNIENIE
mgr Andrzej Waloszczyk