V Ogólnopolski Konkurs Perkusyjny im. Mikołaja Stasiniewicza Perkusyjne Zespoły Kameralne – Warszawa 2012