V Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny im. E.Altberg w Łodzi. 24-25 IV 2008 r.