VI Chrzanowskie Spotkania Młodych Instrumentalistów – Chrzanów