VI Dolnośląskie Forum Perkusyjne 10-11 I 2009 r. Wrocław

Grupa młodsza 
Jadwiga Klimiuk – I nagroda
mgr Andrzej Waloszczyk
Piotr Klimiuk – II nagroda
mgr Andrzej Waloszczyk
Marta Petelenz – II nagroda
mgr Krzysztof Loho
Grupa starsza
Marcin Urszulak – I nagroda exequo
mgr Andrzej Waloszczyk
Aleksandra Leszczyszyn –  II nagroda
mgr Krzysztof Loho
Cyprian Sobiński – III nagroda
mgr Andrzej Waloszczyk

Dodaj komentarz