VI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Moniki Sikorskiej-Wojtachy  – Wieliczka