VI Ogólnopolski Konkurs Gitarowy o tytuł „Mistrza Sześciu Strun”