VI Regionalne Konfrontacje Pisania Dyktand Muzycznych – Legnica