VII Chrzanowskie Spotkania Młodych Instrumentalistów – Chrzanów