VII Konfrontacje Młodych Skrzypków – Opole

Martina Dżugaj – “Złoty  Smyczek”
Naucz. Urszula Maćkowska
Elżbieta Szulc – “Złoty  Smyczek”
Naucz. Anna Dzierżanowska
Amelia Gawlikowska – “Srebrny Smyczek”
Naucz. Urszula Maćkowska
Kornelia Sanka – “Srebrny Smyczek” 
Naucz. Monika Adamiak
Lena Furasiewicz – “Brązowy Smyczek”
Naucz. Urszula Maćkowska
Liliana Bieliz – “Brązowy Smyczek” 
Naucz. Ryszarda Knappe
Barbara Leśniewska – “Brązowy Smyczek”
Naucz. Anna Dzierżanowska