VII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny – Augustów