VII Międzynarodowy Polsko-Niemiecki Konkurs Pianistyczny w Gorlitz-Zgorzelcu 11-13 I 2008 r.

Rozalia Kierc – fortepian I NAGRODA oraz NAGRODA SPECJALNA
mgr KrystynaDyżewska
Michał Michalski – fortepian I NAGRODA oraz NAGRODA GŁÓWNA
mgr Irena Maciukiewicz
Piotr Alexewicz – fortepian I NAGRODA
mgr Małgorzata Borkowska
Marta Horyza – fortepian II NAGRODA
mgr Agnieszka Lewandowska-Gryś
Kamila Rzeźnik – fortepian II NAGRODA
mgr Urszula Antkowiak
Weronika Górska – fortepian II NAGRODA
mgr Irena Burska
Dominik  Durejko – fortepian II NAGRODA
mgr Inga Chrabkowska
Maciej Skowyrko – fortepian II NAGRODA
mgr Małgorzata Jasińska
Wiktor
 Marcinkowski – fortepian II NAGRODA
mgr Urszula Antkowiak
Krzysztof Lis – fortepian III NAGRODA
mgr Agnieszka Lewandowska-Gryś
Stanisław Tomaszewski – fortepian III NAGRODA
mgr Inga Chrabkowska
Leszek Kawecki – fortepian III NAGRODA
mgr Irena Maciukiewicz
Leszek Kawecki 
Michał Michalski – duet fortepianowy II NAGRODA
mgr Irena Maciukiewicz
Dominik Durejko 
Stanisław Tomaszewski – duet fortepianowy II NAGRODA
mgr Inga Chrabkowska