VII Miniaturowe Zmagania Najmłodszych Pianistów – Świdnica

Urszula Dulak – I nagroda
mgr Joanna Karpeta
Michał Selwesiuk – II nagroda
mgr Małgorzata Jasińska
Katarzyna Witczak – II nagroda
mgr Małgorzata Borkowska
Emilia Chmielowska – III nagroda
mgr Katarzyna Chronowska
Paula Gawron – III nagroda
mgr Irena Burska
Helena Żabska – III nagroda
mgr Ewa Grzegorzewska
Aleksandra Janczewska – wyróżnienie
mgr Urszula Antkowiak
Jaśmina Gładysz – wyróżnienie
mgr Małgorzata Borkowska
Antonina Maj – wyróżnienie
mgr Ewa Grzegorzewska
Wiktor Klekowski – wyróżnienie
mgr Marzena Waloszczyk