VII Ogólnopolski Konkurs Chórów “Ars Liturgica” – Gniezno